ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ

  • Print

Μια καλή στέγη χρειάζεται και μια καλή συντήρηση προκειμένου να διατηρηθεί σε άψοφη κατάσταση. Έτσι λοιπόν, ένας έλεγχος σε ετήσια βάση, σε συνδυασμό με τυχόν επεμβάσεις που θα απαιτηθούν, θα απομακρύνει δια παντός τον κίνδυνο να παρουσιαστούν σοβαρά προβλήματα στη στέγη σας.