ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ

Με την κατασκευή ενός σωστού στέγαστρου πάνω από ένα παράθυρο ή την κύρια είσοδο του σπιτιού, εξασφαλίζουμε την προστασία της από τη φθορά που προκαλείται λόγω των καιρικών φαινομένων.